Illador de CC

123

A maquinaria mellor deseñada neste universo é o corpo humano. Ten un excelente sistema de autodefensa e auto-reparación incorporado. Incluso ese sistema altamente intelixente precisa reparación e mantemento ocasionais. E tamén o fai todo sistema artificial, incluídas as instalacións solares fotovoltaicas. Dentro da instalación solar atópase o inversor que recibe corrente como corrente continua (DC) das cadeas solares como entrada e saca corrente alterna (CA) á rede no extremo de saída. Durante a instalación, o mantemento rutineiro e as emerxencias é necesario illar os paneis do lado de CA e, polo tanto, colócase un interruptor de illamento accionado manualmente entre os paneis e a entrada do inversor. Este interruptor chámase illador de CC porque proporciona un illamento de CC entre os paneis fotovoltaicos e o resto do sistema.

Este é un interruptor de seguridade esencial e está obrigado en cada sistema de enerxía fotovoltaica segundo IEC 60364-7-712. O correspondente requisito británico vén de BS7671 - Parte 712.537.2.1.1, que di "Para permitir o mantemento do convertedor fotovoltaico, hai que proporcionar medios para illar o convertedor fotovoltaico do lado CC e o lado CA". As especificacións para o illador de corrente continua danse na "Guía para a instalación de sistemas fotovoltaicos", sección 2.1.12 (Edición 2).


Tempo de publicación: 24 de agosto de 2020